Yhdistyksemme

Yhdistys on nyt toiminut aktiivisesti 25 vuotta. Syksyllä 2010 tehtiin tutustumismatka Tallinnaan Mustamäen sairaalan patologian osastoon. Keväällä 2012 pidettiin 20-vuotisseminaari juhlaristeilyn (Tukholmaan) merkeissä. Toukokuussa 2016 järjestettiin risteily Pietariin. Matka oli tatkoitettu yhdistyksemme jäsenille ja luennot käsittelivät potilas- ja työturvallisuutta.

Yhdistyksen hallituksen (6 varsinaista ja 2 varajäsentä sekä puheenjohtaja) kokoonpanon periaatteena on alusta lähtien ollut eri ammattiryhmien edustus ympäri maata. Joidenkin ulkopuolisten epäilys ”ette ikinä saa hallitusta päätösvaltaisena koolle…” osoittautui vääräksi. Hallitus kokoontuu keskimäärin neljästi vuodessa ja kokous on ollut aina päätösvaltainen! Myös yhdistyksen jäsenistö edustaa koko maata ja koulutuspäivät järjestetään eri sairaalapaikkakunnilla ympäri Suomea. Yhdistys on siis säilyttänyt alkuperäinen ideologiansa.

Jäsenmäärä on vakiintunut keskimäärin 340 jäseneen. Valtaosa jäsenistä on henkilöjäseniä eri ammattiryhmistä histo- ja sytopatologian alalta, mutta yhdistyksellä on myös kannatusjäseninä alan laite- ja tarvikefirmoja.

Perustamisesta lähtien yhdistyksen yhtenä tehtävänä on ollut alan koulutus. Vuosien myötä se onkin muotoutunut yhdistyksen tärkeimmäksi toimintamuodoksi. Koulutuspäiviä järjestetään kahdesti vuodessa. Koulutuspäivien teemat ja luentoaiheet hallitus pyrkii valitsemaan huomioiden jäsenistön tarpeet ja toiveet. Luennoitsijoina käytetään eri biolääketieteen alojen asiantuntijoita. Koulutuspäiville osallistuukin kerta toisensa jälkeen n. sata kuulijaa! Koulustuspäiviin liittyy yleensä tutustuminen paikalliseen patologian laboratorioon sekä firmojen laite- ja tarvikenäyttely.