Tervetuloa

Yksi laboratoriotoiminnan erikoisaloista on patologia, joka tarkoittaa tautioppia ja joka voidaan jakaa histologiaan (oppi kudosten rakenteesta) ja sytologiaan (oppi solujen rakenteesta). Diagnostiikka tapahtuu pääasiassa mikroskopoiden ja perustuu solujen ja kudosten morfologisiin muutoksiin. Perinteisen mikroskopian rinnalla kehitellään digitaalista patologiaa useissa laboratoriossa. Työskentely patologian laboratoriossa vaatii erikoisosaamista ja erikoistumiskoulutus histo- ja sytopatologiaan on aloitettu 1970-luvulla.

 

Jatko- ja täydennyskoulutusta laboratoriohenkilöstölle varsinkaan histopatologian alalta ei kuitenkaan ollut tarjolla. Joukko histo- ja sytopatologian aktiiveja ammattilaisia yhdisti voimansa 5.9.1992 Oulussa ja perusti Suomen histotekniikan yhdistys (SHY) ry:n. ”Perustavassa kokouksessa oli läsnä 52 henkilöä: eri koulutuksen saaneita laboratoriotyön ammattilaisia tutkimusapulaisista erikoislaboratoriohoitajiin, solubiologeja ja patologeja. Osallistujia oli lääketieteellisen tutkimuksen, patologian, hammaslääketieteen, oikeuslääketieteen ja eläinlääketieteen alueilta, sairaalalaboratorioista ja yksityissektorilta, teollisuuden ja koulutuksen piiristä. Pyrkimys onkin ylittää ammattikuntarajat, jotta voitaisiin saada aikaan hyvin toimiva, ammattilaisten muodostama työryhmä histo- ja sytotekniikan laboratorioon" (lehdistötiedote).

 

Yhdistys on nyt toiminut aktiivisesti 24 vuotta. Syksyllä 2010 tehtiin tutustumismatka Tallinnaan Mustamäen sairaalan patologian osastoon. Keväällä 2012 pidettiin 20-vuotisseminaari juhlaristeilyn (Tukholmaan) merkeissä. Toukokuussa 2016 järjestettiin opintoristeily Pietariin. Matka oli tatkoitettu yhdistyksemme jäsenille ja luennot käsittelivät potilas- ja työturvallisuutta. Yhdistyksen hallituksen (6 varsinaista ja 2 varajäsentä sekä puheenjohtaja) kokoonpanon periaatteena on alusta lähtien ollut eri ammattiryhmien edustus ympäri maata. Joidenkin ulkopuolisten epäilys ”ette ikinä saa hallitusta päätösvaltaisena koolle…” osoittautui vääräksi. Hallitus kokoontuu keskimäärin neljästi vuodessa ja kokous on ollut aina päätösvaltainen! Myös yhdistyksen jäsenistö edustaa koko maata ja opintopäivät järjestetään eri sairaalapaikkakunnilla ympäri Suomea. Yhdistys on siis säilyttänyt alkuperäinen ideologiansa.

Perustavassa kokouksessa jäseniksi kirjautui 52 henkilöä. Jäsenistö kasvoi nopeasti ja kymmenessä vuodessa jäsenmäärän vakiintuessa keskimäärin 340 jäseneen. Valtaosa jäsenistä on henkilöjäseniä eri ammattiryhmistä histo- ja sytopatologian alalta, mutta yhdistyksellä on myös kannatusjäseninä alan laite- ja tarvikefirmoja.

 

Perustamisesta lähtien yhdistyksen yhtenä tehtävänä on ollut alan koulutus. Vuosien myötä se onkin muotoutunut yhdistyksen tärkeimmäksi toimintamuodoksi. Opintopäiviä järjestetään kahdesti vuodessa. Opintopäivien teemat ja luentoaiheet hallitus pyrkii valitsemaan huomioiden jäsenistön tarpeet ja toiveet. Luennoitsijoina käytetään eri biolääketieteen alojen asiantuntijoita. Opintopäiville osallistuukin kerta toisensa jälkeen yli sata kuulijaa! Opintopäiviin liittyy yleensä tutustuminen paikalliseen patologian laboratorioon sekä firmojen laite- ja tarvikenäyttely.