Tervetuloa

Yksi laboratoriotoiminnan erikoisaloista on patologia, joka tarkoittaa tautioppia ja joka voidaan jakaa histologiaan (oppi kudosten rakenteesta) ja sytologiaan (oppi solujen rakenteesta). Diagnostiikka tapahtuu pääasiassa mikroskopoiden ja perustuu solujen ja kudosten morfologisiin muutoksiin. Perinteisen mikroskopian rinnalla kehitellään digitaalista patologiaa useissa laboratoriossa. Työskentely patologian laboratoriossa vaatii erikoisosaamista ja erikoistumiskoulutus histo- ja sytopatologiaan on aloitettu 1970-luvulla.

Jatko- ja täydennyskoulutusta laboratoriohenkilöstölle varsinkaan histopatologian alalta ei kuitenkaan ollut tarjolla. Joukko histo- ja sytopatologian aktiiveja ammattilaisia yhdisti voimansa 5.9.1992 Oulussa ja perusti Suomen histotekniikan yhdistys (SHY) ry:n. ”Perustavassa kokouksessa oli läsnä 52 henkilöä: eri koulutuksen saaneita laboratoriotyön ammattilaisia tutkimusapulaisista erikoislaboratoriohoitajiin, solubiologeja ja patologeja. Osallistujia oli lääketieteellisen tutkimuksen, patologian, hammaslääketieteen, oikeuslääketieteen ja eläinlääketieteen alueilta, sairaalalaboratorioista ja yksityissektorilta, teollisuuden ja koulutuksen piiristä. Pyrkimys onkin ylittää ammattikuntarajat, jotta voitaisiin saada aikaan hyvin toimiva, ammattilaisten muodostama työryhmä histo- ja sytotekniikan laboratorioon" (lehdistötiedote).Lue lisää tästä.

Päivitetty: 7.2.2021 TK